Софтуер за оценка на риска от изпиране на пари

Софтуер за оценка на риска от изпиране на пари

Софтуерът има за цел да подпомогне и улесни задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП в проверката и оценяването на риска от изпиране на пари. Системата автоматизира процесът на изготвяне на необходимите декларации за всяка една операция или сделка. Оценката, която софтуерът предлага, се съставя по комплексна методология и е индивидуална за всяка сделка.

Освен автоматизирани декларации и оценка, системата поддържа задължителния дневник, като той се попълва автоматично, спестявайки време и усилия.Оценка на риска

Системата автоматично прави проверки в множество източници - публични източници от държавни администрации, медии, неправителствени организации, европейски бази данни и много други.

Методология за оценка на риска

Пълна прозрачност на методологията, с която системата изготвя индивидуална оценка на риска от изпиране на пари за всяка сделка. Използваната методолгия при оценката е напълно прозрачна и подлежи на обогатяване и обновяване с цел по-надеждни резултати.Дневник

Софтуерът предлага задължителният дневник за съмнителни сделки, клиенти и операции. Той се попълва автоматично в зависимост от оценките, които всяка една операци получава.

Желаете ли демонстрация и тест?

Оставете вашия e-mail и ще се свържем с вас с повече информация и възможност за тест на платформата.